Pregó de l'11 de setembre de 1714. Versió de Francesc de Castellví