procesos-portada

Llibres. Els processos històrics


Què és la història? Què són els fets històrics? Com funciona la història? El terme «història» no és monosemàntic, sinó que apunta a diversos significats. Un d’ells es refereix a la realitat de la vida humana al llarg del temps, a allò que coneixem com “esdevenidor”, però un altre es refereix a una ciència que tracta de comprendre aquesta vida. Un tercer significat es relaciona amb els relats històrics com a descripcions d’aquesta vida. En aquest sentit, si volem comprendre què és la història com a realitat de la vida humana no ho podem fer sense entendre els altres significats, de manera que estem obligats a estudiar-los si volem aprofundir en el coneixement històric.

A més a més, cal comprendre que de la mateixa manera que la realitat com a tal realitat, la vida humana i la història són igualment multidimensionals. Això significa que si les volem entendre ens hi hem d’apropar des de diverses perspectives, i que no es pot rebutjar cap perspectiva d’interpretació de la història a priori. També s’ha de considerar que el relat històric, a diferència del mític o el teocràtic, s’ha de fundar en la racionalitat, ja que la història com a ciència és una comprensió racional de l’esdevenidor humà. Això implica que la ciència històrica no és relativista, ja que encara que la realitat històrica tingui múltiples dimensions, cada una d’elles se’ns presenta com a objectivitat, de manera que no totes les interpretacions històriques són igualment vàlides ni valuoses, i no hem d’oblidar que la història també es pot falsificar.

Finalment, hem d’entendre que la història es desenvolupa en el món. Això significa, per una banda, que també es desenvolupa en relació amb la natura i, per altra banda, que els valors morals i culturals no es podrien entendre sense entendre la relació que es dóna entre la vida humana i la natura. Si menystenim aquests principis difícilment la podrem entendre en la seva plenitud. Tot això és el que es vol explicar en aquest llibre.

procesos-portada

Preu del llibre en paper 17 euros. Enviament per correu ordinari. El preu que figura pels llibres de paper es correspón amb l’enviant a Espanya. Per a altres destinacions s’haurà de consultar.

Preu del llibre en PDF 5 euros.

Per comprar-lo premeu aquest link:

http://el-paradigma-civilitzador.es/pagina-de-contacto-paradigma5/

 
PARADIGMA-PORTADA

LLIBRES. El Paradigma Civilitzador


Què és la civilització? Què són les civilitzacions? Què fa possible que distingim una civilització d’una altra? Hi ha alguna relació entre la civilització i la natura?

Aquestes són les preguntes que es fan en aquest llibre. Aquí no es pretén donar respostes absolutes, perquè no hi ha cap resposta absoluta per a res, però sí que es tracta d’aportar una perspectiva de la realitat històrica entenent que tant la realitat com la història es despleguen en innombrables dimensions que no es poden copsar mai en la seva totalitat. En tot cas, només es poden aportar solucions, respostes i veritats parcials.

Això no significa que s’hagi de defensar un criteri relativista, significa únicament que, encara que la realitat sigui objectiva, no podem entendre-la de forma global, sinó, únicament, des de perspectives, de la mateixa manera que quan veiem una muntanya només la podem veure des d’un punt concret. Aquesta perspectiva, tanmateix, també tindrà una objectivitat que, encara que es pugui interpretar de diverses formes, no es podrà interpretar a la manera orwelliana, com ens convingui a cada moment, de manera que la descripció que es faci d’aquesta perspectiva o dimensió de la realitat ha de tenir pretensions de veracitat, objectivitat i cientificitat. La veritat, per tant, està present, i de forma irrenunciable, perquè en cas contrari no hi hauria ciència com a meta de qualsevol de les perspectives d’anàlisi.

Partint d’aquest, criteri, s’intenta donar una resposta a totes les preguntes exposades. Aquestes respostes no es donaran únicament en aquest text, sinó que es desplegaran en successius llibres.

PARADIGMA-PORTADA

 

Preu del llibre en paper 15 euros. Enviament per correu ordinari. El preu que figura pels llibres de paper es correspón amb l’enviant a Espanya. Per a altres destinacions s’haurà de consultar.

Preu del llibre en PDF 5 euros.

Per comprar-lo premeu aquest link: