Catalans i aragonesos a la conquesta d’Amèrica: Pere Margarit (Segle XV)

Pere Bertran i de Margarit, conegut com el capità Margarit o Pere Margarit i en alguns textos Mosén Pedro Margerite, va ser un cavaller de l’Orde de Santiago, Senyor del Castell d’Empordà, militar, marí i colonitzador català. Va néixer a l’Empordà a mitjan segle XV.

Fill d’en Joan Bertran i Carroç, cavaller barceloní, i na Constança Margarit i Santfeliu, senyora de Castell d’Empordà. El seu avi patern fou Berenguer Bertran i Ça Rovira, i el matern fou Bernat Margarit i de Peguera.

Amic dels Reis Catòlics, va estar al setge de Granada.

Va embarcar en el segon viatge de Cristòfor Colom com a cap militar de l’expedició. Colom el va nomenar governador de la fortalesa de Sant Tomàs, a Hispaniola. Va ser acusat d’excessos contra els indis.

Va prendre partit pels enemics de Colom, i, mentre aquest es trobava a Cuba, va emprendre la tornada a Espanya en les naus de Bartomeu Colom.

Una vegada a Espanya, el 1494, acusà Colom de mal govern a les Índies. Seguí a sou de la cort i l’últim que se’n sap és que vivia a Saragossa l’any 1497.

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Margarit