Llibres. Nació, nacionalisme i relat històric

És necessari escriure un nou llibre sobre el nacionalisme? Sobre el nacionalisme s’han escrit nombrosos llibres i semblava que tot el que es podia dir sobre aquest moviment polític singular ja estava dit, però qualsevol fenomen polític i social es desplega en nombroses cares, i afecta també a nombroses esferes i dimensions de la vida. Per aquest motiu, cal considerar que encara es poden revelar una multiplicitat d’aspectes que han pogut passar desapercebuts als historiadors.
Reputats acadèmics consideren que situar les nacions abans del segle XIX és un error, ja que el nacionalisme és fill de la modernitat, i no podia haver aparegut en altres moments perquè no es donaven les condicions socials, culturals i econòmiques necessàries per produir-lo. Així, sembla que aquells que parlen de nacions medievals no entenen correctament el concepte de «nació». Bàsicament, s’ha d’estipular que la nació és filla de l’evolució dels processos productius i administratius, de la Il·lustració i també del Romanticisme, per això no pot ser una entitat prèvia a la modernitat.

Llibres. Els processos històrics

Què és la història? Què són els fets històrics? Com funciona la història? El terme «història» no és monosemàntic, sinó que apunta a diversos significats. Un d’ells es refereix a la realitat de la vida humana al llarg del temps, a allò que coneixem com “esdevenidor”, però un altre es refereix a una ciència que tracta de comprendre aquesta vida. Un tercer significat es relaciona amb els relats històrics com a descripcions d’aquesta vida. En aquest sentit, si volem comprendre què és la història com a realitat de la vida humana no ho podem fer sense entendre els altres significats, de manera que estem obligats a estudiar-los si volem aprofundir en el coneixement històric

Llibres. El Paradigma Civilitzador

Què és la civilització? Què són les civilitzacions? Què fa possible que distingim una civilització d’una altra? Hi ha alguna relació entre la civilització i la natura? Aquestes són les preguntes que es fan en aquest llibre. Aquí no es pretén donar respostes absolutes, perquè no hi ha cap resposta absoluta per a res, però sí que es tracta d’aportar una perspectiva de la realitat històrica entenent que tant la realitat com la història es despleguen en innombrables dimensions que no es poden copsar mai en la seva totalitat. En tot cas, només es poden aportar solucions, respostes i veritats parcials.