Llibres. El Paradigma Civilitzador

Què és la civilització? Què són les civilitzacions? Què fa possible que distingim una civilització d’una altra? Hi ha alguna relació entre la civilització i la natura?

Aquestes són les preguntes que es fan en aquest llibre. Aquí no es pretén donar respostes absolutes, perquè no hi ha cap resposta absoluta per a res, però sí que es tracta d’aportar una perspectiva de la realitat històrica entenent que tant la realitat com la història es despleguen en innombrables dimensions que no es poden copsar mai en la seva totalitat. En tot cas, només es poden aportar solucions, respostes i veritats parcials.

Això no significa que s’hagi de defensar un criteri relativista, significa únicament que, encara que la realitat sigui objectiva, no podem entendre-la de forma global, sinó, únicament, des de perspectives, de la mateixa manera que quan veiem una muntanya només la podem veure des d’un punt concret. Aquesta perspectiva, tanmateix, també tindrà una objectivitat que, encara que es pugui interpretar de diverses formes, no es podrà interpretar a la manera orwelliana, com ens convingui a cada moment, de manera que la descripció que es faci d’aquesta perspectiva o dimensió de la realitat ha de tenir pretensions de veracitat, objectivitat i cientificitat. La veritat, per tant, està present, i de forma irrenunciable, perquè en cas contrari no hi hauria ciència com a meta de qualsevol de les perspectives d’anàlisi.

Partint d’aquest, criteri, s’intenta donar una resposta a totes les preguntes exposades. Aquestes respostes no es donaran únicament en aquest text, sinó que es desplegaran en successius llibres.

 

 

Preu del llibre en paper 15 euros. Enviament per correu ordinari. El preu que figura pels llibres de paper es correspón amb l’enviant a Espanya. Per a altres destinacions s’haurà de consultar.

Preu del llibre en PDF 5 euros.

Per comprar-lo premeu aquest link: