One thought on “Pregó del Tres Comuns de Barcelona de 1714. En versió de Mateo Brugera de 1872

Comments are closed.