“Lo catalanisme». Pròleg a l’edició castellana de 1902. Valentí Almirall

A molts se’ls farà estrany que, després d’alguns anys d’apartament complet de la vida pública, i tenint «el peu posat a l’estrep», vinguem ara amb una edició, a més en castellà, de les nostres obres, i dels nostres escrits polítics i literaris. Potser semblaran passats de moda i fins i tot ridículs als ulls d’aquesta generació de catalanistes que, a força d’exageracions patrioteres, ha arribat a descobrir que, com els antics grecs però sense tenir els fonaments que ells tenien, han de declarar bàrbars als no catalans o fins i tot als que no pensen, ni parlen, ni resen com ells, tot i que hagin nascut a Catalunya.

Herder y el nacionalismo alemán. Daniel Reboredo. El Diario Vasco 25/08/2010

El siglo XVIII fue el del triunfo de la ciencia, de la razón, del ataque del nuevo estado secular a la antigua jerarquía medieval, de la crítica a la religión organizada y de la revolución del sentimiento humano que llevó al abandono de las viejas formas. La ‘época del racionalismo’ fue demasiado lejos y bloqueó el sentimiento humano de tal forma que obligó a éste a buscar una salida: el Romanticismo. En esta tesitura histórica nació en Mohrungen (la actual Morag polaca), hoy hace 266 años, el filósofo, crítico literario, filólogo, teólogo e historiador alemán Johann Gottfried Herder. Hombre irascible y de temperamento desequilibrado, se rebeló contra el despotismo ordenado e ilustrado, el culto a la razón y el refinamiento de los intelectuales y funcionarios franceses que administraban el imperio de Federico el Grande e inició una corriente de pensamiento, imbuida de fe e irracionalismo, que dio lugar al romanticismo alemán.