Llibres. Els processos històrics

Què és la història? Què són els fets històrics? Com funciona la història? El terme «història» no és monosemàntic, sinó que apunta a diversos significats. Un d’ells es refereix a la realitat de la vida humana al llarg del temps, a allò que coneixem com “esdevenidor”, però un altre es refereix a una ciència que tracta de comprendre aquesta vida. Un tercer significat es relaciona amb els relats històrics com a descripcions d’aquesta vida. En aquest sentit, si volem comprendre què és la història com a realitat de la vida humana no ho podem fer sense entendre els altres significats, de manera que estem obligats a estudiar-los si volem aprofundir en el coneixement històric.

A més a més, cal comprendre que de la mateixa manera que la realitat com a tal realitat, la vida humana i la història són igualment multidimensionals. Això significa que si les volem entendre ens hi hem d’apropar des de diverses perspectives, i que no es pot rebutjar cap perspectiva d’interpretació de la història a priori. També s’ha de considerar que el relat històric, a diferència del mític o el teocràtic, s’ha de fundar en la racionalitat, ja que la història com a ciència és una comprensió racional de l’esdevenidor humà. Això implica que la ciència històrica no és relativista, ja que encara que la realitat històrica tingui múltiples dimensions, cada una d’elles se’ns presenta com a objectivitat, de manera que no totes les interpretacions històriques són igualment vàlides ni valuoses, i no hem d’oblidar que la història també es pot falsificar.

Finalment, hem d’entendre que la història es desenvolupa en el món. Això significa, per una banda, que també es desenvolupa en relació amb la natura i, per altra banda, que els valors morals i culturals no es podrien entendre sense entendre la relació que es dóna entre la vida humana i la natura. Si menystenim aquests principis difícilment la podrem entendre en la seva plenitud. Tot això és el que es vol explicar en aquest llibre.

Preu del llibre en paper 17 euros. Enviament per correu ordinari. El preu que figura pels llibres de paper es correspón amb l’enviant a Espanya. Per a altres destinacions s’haurà de consultar.

Preu del llibre en PDF 5 euros.

Per comprar-lo premeu aquest link:

PÁGINA DE CONTACTO DE PARADIGMA5